Nieuwe vraag

Dua bij opstaan

De Boodschapper van Allah, vzmh, deed deze doe’a wanneer hij in de ochtend wakker werd:

“O Allah! Met Uw hulp heb ik de ochtend bereikt. Met Uw hulp heb ik de avond bereikt. Met Uw hulp leven wij. Met Uw wil gaan wij dood. Onze terugkomst is alleen naar U.” (Abu Dawud, Tirmidhi)

Deze hadith geeft de dua van de Profeet, vrede zij met hem, weer die hij elke ochtend opzei. De Profeet, vrede zij met hem, legt de nadruk op het feit dat het bereiken van de ochtend en de avond met de hulp van Allah gebeurt en het leven en doodgaan met de wil van Allah gebeurt. De terugkomst van een mens zal bij AIlah zijn.