Nieuwe vraag

Dua voor een broeder

“Zijn dua zal beantwoord worden indien hij voor zijn moslimbroeder dua doet. Wanneer een gelovige voor zijn broeder dua doet, zal een bevoegde engel aanwezig zijn. Wanneer men na de dua ‘amin’ zegt, zal de engel ook ‘amin’ zeggen.” (Muslim)

Datgene wat iemand kan doen voor de persoon die hij liefheeft, is het doen van een dua voor hem (zonder dat hij dit hoort). De reden hiervan is dat het opzeggen van een dua voor een persoon niet altijd met dezelfde intimiteit kan worden opgezegd als hij dit vanuit zijn hart zou doen. Deze dua is het meest geschikt om door Allah ‘ te worden geaccepteerd. Zoals uit de hadith blijkt, zal er een bevoegde engel aanwezig zijn en ook amin zeggen met degene die de dua doet.