Nieuwe vraag

Ik durf geen vergiffenis te vragen aan Allah, omdat ik steeds dezelfde fout bega. Wat moet ik doen?

Salamoen Aleikum beste broeder/zuster.

Ik ben al een tijdje een praktiserende moslima. Ik probeer vijf keer per dag te bidden en ik ben ook begonnen met het leren lezen van de Koran. Het zit alleen zo: ik doe nog steeds vaak slechte dingen die ik vroeger ook deed. Ik kan me zelf er ook niet van weerhouden om die slechte dingen te doen. Ik durf niet meer te bidden en vergiffenis te vragen aan Allah, omdat ik steeds dezelfde fout bega. Wat moet ik doen?

Alaykum Selaam beste zuster,

Onze Genadevolle Allah vermeldt in de Koran:

Zeg: “O mijn dienaren die buitensporig zijn tegenover zichzelf, wanhoopt niet aan de Genade van Allah, voorwaar Allah vergeeft alle zonden, waarlijk, Hij is de Vergevensgezinde, de Genadevolle”. (Koran 39-53)

Van onze geliefde Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, leren we dat Allah in een Hadith Qudsi heeft vermeldt:

”Als de zonden van mijn dienaar tot aan de hemelen reikt, zolang hij zijn hoop in Mij niet opgeeft en vergeving vraagt, zal Ik hem vergeven.” (Tirmizi)

Als de Genade en Vergevensgezindheid van Allah zo groot is, waarom zouden we dan onze hoop gaan verliezen?

Waarom durf je na een zonde niet meer te bidden?

Omdat satan je influistert dat je steeds zit te zondigen en met al die zonden niet voor Allah kan komen. Zo trekt hij je nog verder naar zich toe. Totdat je niet meer zal gaan bidden en zelfs geen spijt meer begint te krijgen van je zonden.

Je moet je wil versterken om niet steeds te gaan zondigen. Het versterken van die wil kan alleen maar door de salaat en andere gebeden te verrichten. Ga één of twee keer in de week vrijwillig vasten. En lees dagelijks de Koran. Als je onderweg bent lees uit je hoofd de korte hoofdstukken uit de Koran die je kent. Als je geen korte hoofdstuk weet, zeg de namen van Allah op. Zeg bijvoorbeeld herhaaldelijk de Edele Naam “Ya Hafiez oe Ya Allah” (Allah de Albeschermende) en vraag Allah om je te beschermen tegen herhaaldelijk in zonden te vallen.

Je zal zien, als je oprecht en vanuit je hart berouw en spijt betoont, om vergiffenis vraagt en je richt naar Allah, zal Allah je beschermen. En vooral niet luisteren naar de influisteringen van satan, die je wanhopig probeert te maken. Allah is Groter en Genadevoller dan alle zonden.