Nieuwe vraag

Een cadeau van de Profeet

Sa’d bin Abi Wakkas (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“De Boodschapper van Allah had een groep mensen iets aangeboden. Hij had aan iedereen iets aangeboden, behalve aan een goede moslim die ik heel graag mocht (Djuayl bin Suraka). Ik vroeg aan de Profeet waarom hij hem niets had aangeboden. De Profeet gaf me dit antwoord: ‘Ik bied degenen waarvan ik bang ben dat zij naar het Vuur zullen gaan (waarvan ik bang ben dat zij hun imaan niet zullen redden) iets aan in plaats van degenen die mij lief zijn. Op deze wijze probeer ik mensen te redden (het niet aanbieden betekent dus niet dat ik die persoon niet mag).’ ” (Bukhari – Zakaat; Muslim – Imaan; Abu Dawud – Soennah; Nasa’i – Imaan)