Nieuwe vraag

Een gunst voor een goed gezin

“Wanneer Allah de leden van een gezin liefheeft, zal Hij dat gezin met zachtaardig gedrag begunstigen” (Ahmad, Baihaqi)

Het gezin speelt een belangrijke rol in de maatschappij. Een goede gezin is afhankelijk van de gezonde relaties van gezinsleden jegens elkaar. Allah zal een gezin waar de relatie tussen man, vrouw en kinderen gebaseerd is op liefde, respect, barmhartigheid, aandacht, zorg (en hulp en niet op ruwheid en geweld) met zachtaardigheid begunstigen en zij zullen een ideaal gelukkig gezin zijn.