Nieuwe vraag

Een mondelinge aalmoes

Samoeratoebnoe Djoenoeb (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

De Boodschapper van Allah, v.z.m.h.: “Er is geen aalmoes die hoger is in aanzien dan het geven van een mondelinge aalmoes.”

Ik vroeg: “Wat is een mondelinge aalmoes, hoe kan dit het hoogst in aanzien zijn O Boodschapper van Allah?”

De Boodschapper van Allah, v.z.m.h., zei: “Het kan op deze wijze: Door middel van spreken kun je een moslim van dienst zijn. Bij een andere moslim wordt een onprettige zaak op deze wijze beslecht.”