Nieuwe vraag

Een rechtvaardige staatshoofd

“Eén dag van een rechtvaardige staatshoofd staat hoger in aanzien dan de 70 jaren lange meditatie van een persoon.” (Tabrani)

Degenen die de leiding hebben dienen meedogend, rechtvaardig en een zuiver geweten te hebben. Alleen met behulp van deze eigenschappen kan de harmonie in een bevolking bewerkstelligd worden. Op deze manier wordt de onrechtvaardigheid en wreedheid in een samenleving voorkomen. Een staatshoofd die de rechtvaardigheid hanteert en zijn dag doorbrengt met het nakomen van rechten aan mensen en de onrechtplegers op  zijn plaats wijst, zal een hoge positie in de aangezicht van Allah hebben dan iemand die 70 jaren lang gemediteerd heeft. Een staatshoofd heeft een belangrijke rol en zijn daden beïnvloeden het welzijn van de gehele samenleving. Als hij de rechtvaardigheid hanteert, zal hij een grote beloning ontvangen.