Nieuwe vraag

Een wereld zonder zondes?

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“De Boodschapper van Allah, v.z.m.h., heeft gezegd: ‘Ik zweer bij Allah die over mijn leven beslist, dat Hij jullie van deze wereld zou verwijderen wanneer jullie geen zondes zouden plegen. Hij zou in plaats van jullie een zondige bevolking op deze wereld plaatsen. Zij zouden om genade en barmhartigheid van Allah vragen en Allah zou hen vergeven.” (Moeslim)

Aboe Ayyoub (moge Allah tevreden zijn met hem) heeft overgeleverd:

“Als jullie geen zondes zouden verrichten, zou Allah in plaats van jullie een zondige bevoling schapen. Zij zouden om vergiffenis vragen en Allah zou hun zondes vergeven.” (Moeslim)