Nieuwe vraag

Eten bekritiseren

Abu Hurayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“De Boodschapper van Allah heeft geen enkel eten bekritiseerd. Als hij het eten lekker vond, at hij het op; als hij het niet lekker vond, zei hij geen enkel woord en liet het eten staan.” (Bukhari, Muslim)

Een mens heeft geen enkel recht om de (eetbare) gunsten van Allah te bekritiseren. Elk etenswaar bezit waardevolle vitamines en proteïnen. Sommige mensen kunnen slecht koken, maar men heeft nooit het recht om het eten te bekritiseren. Dit getuigt van geen respect jegens de gunsten van Allah.