Nieuwe vraag

Gebruik de kennis voor Zijn gunst

“Degene die kennis opdoet om een werelds goed te bemachtigen en dit niet voor de gunst van Allah doen, zal op de Dag des Oordeels de geur van het Paradijs niet kunnen ruiken.” (Abu Dawud)

Het opdoen van kennis over de Islam dient alleen voor de gunst van Allah te worden verricht. Kennis dient niet alleen te worden geleerd, maar ook nageleefd te worden. Zoals de hadith beschrijft is het opdoen van kennis, met als doel een wereldse status of een ander werelds goed te bereiken, absoluut niet toegestaan in de Islam. Degene die zijn kennis misbruikt zal de geur van het Paradijs niet kunnen ruiken.