Nieuwe vraag

Gedenken van Allah

“De Boodschapper van Allah gedacht in alle omstandigheden Allah.” (Muslim)

Een gelovige dient ten alle tijde en in al zijn handelingen Allah te herdenken en Zijn geboden en verboden niet te vergeten. Wanneer men Allah vergeet, overkomt hem sleur. Het zal niet in hem opkomen om te denken aan de gunsten van AlIah wanneer hij handelt. Ook zal hij zich er niet van kunnen weerhouden om zondes te plegen. Om jezelf van deze situatie te bevrijden, dient men ten alle tijde en in aI zijn handelingen Allah te herdenken. Hij dient te beseffen dat Allah hem altijd ziet.