Nieuwe vraag

Geduldig en sociaal

“Een moslim die zich onder de mensen mengt en geduldig is jegens hun kwellingen, staat hoger in aanzien dan degene die zich niet onder hen mengt en niet geduldig is jegens hun kwellingen.” (Ibni Madja, Ahmad)

Het is in de islam niet gepast dat men zich van de samenleving isoleert om Allah te kunnen aanbidden. Veel meditatie en gunsten die de gezindheid van Allah hebben, zijn juist verkrijgbaar als men zich tussen de mensen begeeft. De meditatie die men in een toestand verricht, waarbij hij van de rest van de wereld is afgezonderd, is beperkt. Het is gunstiger als men zijn meditatie en goede daden verricht, zonder zich van de maatschap af te zonderen.