Nieuwe vraag

Geef niet het beste, niet het slechtste

“Geef als Zakaat het normale gedeelte van uw goederen, want Allah vraagt van u niet het beste noch het slechtste van uw goederen te geven.” (Abu Dawud)

Uit deze hadith blijkt dat er een bepaalde eis is waaraan men dient te voldoen als hij een Zakaat of aalmoes geeft. Een gelovige is niet verplicht om het beste van zijn goederen te geven. Het stellen van deze eis moet de gedachte bij mensen voorkomen dat zij het slechtste van hun goederen als Zakaat of als aalmoes kunnen geven. De islam bewandelt het middenpad en net zoals op alle gebieden, wordt ook hier het middenpad bewandeld, door de mens te vertellen dat hij de normale, bruikbare goederen als Zakaat of als aalmoes moet geven.