Nieuwe vraag

Gelijke behandeling

“Allah zal diegene in het Paradijs zetten die een dochter krijgt en haar niet levend begraaft, haar niet minacht en zijn zoon niet bevooroordeelt ten opzichte van haar.” (Aboe Dawoed)

In deze Hadith wordt ons verteld dat de Islam de gedachte verwerpt dat jongens bevooroordeeld moeten worden ten opzichte van meisjes. Zowel dochters als zonen zijn geschenken van Allah. Niemand heeft ook het recht om te bepalen of zijn kind een meisje of jongetje wordt. Dit recht is alleen aan Allah voorbehouden. Kinderen zijn een geschenk. Zij zijn in bewaring gegeven door Allah, daarom dient men goed te zijn jegens hen en hen gelijk te behandelen.