Nieuwe vraag

Gemeenschappelijk bidden

Het gebed is het enige waarvoor hij zijn huis verlaat

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) vertelde dat de Boodschapper van Allah (moge Allah hem prijzen en beschermen) zei:

Het gebed van een persoon samen met de gemeenschap is twintig en zoveel rangen meer waard dan het gebed in zijn winkel of huis. Dit is omdat wanneer een persoon de kleine rituele wassing verricht en deze op een perfecte wijze verricht, daarna naar de moskee gaat en niets anders dan het gebed wil en het gebed het enige is waarvoor hij zijn huis verlaat: hij geen stap zal zetten, zonder dat Allah hem hiermee een rang verheft en hiermee een zonde voor hem wist totdat hij de moskee binnentreedt.

Wanneer hij de moskee binnentreedt, bevindt hij zich in het gebed zolang het gebed datgene is wat hem laat wachten. De Engelen verrichten smeekbeden voor eenieder van jullie zolang hij zich op zijn plaats bevindt waar hij het gebed heeft verricht. Zij zeggen: ‘O Allah, wees hem genadig. O Allah, vergeef hem. O Allah, aanvaard zijn berouw.’ Dit gaat zo door zolang hij niemand lastigvalt en zolang hij zijn reinheid niet verbreekt.”

(Bukhari 647 en Muslim 649)

De Uitleg

Wanneer een persoon het gebed in de moskee met de gemeenschap verricht, is dit gebed zevenentwintig maal beter dan het gebed huis of in zijn winkel, omdat hij door het bidden met de gemeenschap uitvoert wat Allah hem heeft opgedragen. De meest correcte uitspraak van de mensen van kennis is namelijk dat het voor de man om het gebed met de gemeenschap in de moskee te verrichten.

Daarna noemde de Profeet (moge Allah hem prijzen en beschermen) de oorzaak van deze bevoordeling:

Dit is omdat wanneer een persoon de kleine rituele wassing verricht en deze op een perfecte wijze verricht, daarna naar de moskee gaat en niets anders dan het gebed wil en het gebed het enige is waarvoor hij zijn huis verlaat hij geen stap zal zetten, zonder dat Allah hem hiermee een rang verheft en hiermee een zonde voor hem wist.’

Voor elke stap behaalt hij twee voordelen:

1. Allah verheft hem hiermee een rang.

2. Allah wist hiermee een zonde voor hem uit.

Dit is een geweldige deugd. Verder zei de Profeet (moge Allah hem prijzen en beschermen):

‘Wanneer hij de moskee binnentreedt, bevindt hij zich in het gebed zolang het gebed datgene is wat hem laat wachten.’

Dit is ook een geweldige gunst: wanneer je een lange tijd op het gebed blijft wachten terwijl je zit en geen gebed verricht, wordt de beloning van het bidden voor je opgeschreven.

Er is nog een vierde voordeel:

De Engelen verrichten smeekbeden voor eenieder van jullie zolang hij zich op zijn plaats bevindt waar hij het gebed heeft verricht. Zij zeggen: O Allah, wees hem genadig. O Allah, vergeef hem. O Allah, aanvaard zijn berouw.’

Dit is ook een geweldige deugd voor degene die met deze intentie en deze daden aanwezig is.

Waar het ons in deze overlevering om gaat, zijn de woorden: ‘Daarna

gaat hij naar de moskee, terwijl hij niets anders dan het gebed wil en het

gebed het enige is waarvoor hij zijn huis verlaat.’ Dit wijst op de beschouwing van de intentie in het behalen van deze geweldige beloning. Wanneer hij zijn huis echter niet omwille van het

gebed verlaat, wordt deze beloning niet voor hem opgeschreven.

Allah is de Schenker van succes.