zondag , 18 augustus 2019
Home » Overleveringen » Allah » Genade van Allah

Genade van Allah

Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalt dat de Boodschapper van Allah, vzmh, zei:

“Toen Allah de Schepping schiep, schreef Hij in een Boek dat zich bij Hem op Zijn Troon bevindt: “ Voorzeker, Mijn genade zal Mijn toorn overtreffen.” (Bukhari en Moeslim)