Nieuwe vraag

Vrijgevigheid

Asma, de dochter van Abu Bakr as-Siddiq, (moge Allah tevreden met haar zijn) heeft overgeleverd:

“Houd je portemonnee niet gesloten, zodat Allah Zijn gunsten voor jou niet gesloten houdt.” (Bukhari – 1433)

De Boodschapper van Allah heeft de mensen opgedragen om vrijgevig te zijn en niet gierig te zijn. Allah heeft de mens aanbevolen om als dank voor Zijn gunsten, zijn rijkdom aan behoeftige mensen te geven. Naast dit dient hij ook zijn rijkdom aan zakaat en aan aalmoezen uit te geven. Het is verboden voor een mens om zijn vermogen op te potten, zodat hij zijn vermogen niet meer aan goede daden zal spenderen. Zulk gedrag zal ertoe leiden dat Allah hem geen gunsten meer zal geven.