Nieuwe vraag

Goede daden

Abu Musa (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Wanneer een dienaar ziek wordt of op reis is, zullen zijn goede daden die hij gewend was te verrichten toen hij gezond was of niet reisde, (alsnog) opgeschreven worden.” (Bukhari)