Nieuwe vraag

Goede en slechte daden

“Iemand die in de Islam een ‘deur’ opent om slechte daden te verrichten, zal hiervoor zonden opgetekend krijgen. Wanneer er na hem mensen komen die door middel van het gebruik van deze deur slechte daden verrichten, zal de grondlegger ook die zonden dragen zonder dat de zondes van deze mensen minder worden.”  (Muslim/Zakaat 69)