Nieuwe vraag

Goud en zijde

Ali (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

‘‘De profeet (vrede zij met hem) hield een stuk zijde in zijn rechterhand en wat goud in zijn linker(hand), hield het omhoog en zei:

”Deze zijn verboden voor de mannen van mijn gemeenschap en toegestaan voor de vrouwen” (Ibn Maadjah)