Nieuwe vraag

Gunsten van Allah

Asma de dochter van Aboe Bakr ash-Shiddiq (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Houd je geldzak niet gesloten, zodat Allah Zijn rizq voor jou niet gesloten houdt.” (Buhari-1433)

De Boodschapper van Allah heeft de mensen opgedragen om vrijgevig te zijn en niet gierig te zijn. Allah heeft de mens aanbevolen om als dank voor Zijn gunsten, zijn rijkdom aan behoeftige mensen te geven. Naast dit dient hij ook zijn rijkdom aan Zakkaat en aan aalmoes uit te geven. Het is verboden voor een mens om zijn vermogen op te potten, zodat hij zijn vermogen niet meer aan goede daden zal spenderen. Zulk gedrag zal ertoe leiden dat Allah hem geen gunsten en rizik meer zal geven.