Nieuwe vraag

Haat tussen broeders

Abu Hurayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Op maandag en donderdag worden de daden van mensen aan Allah ‘getoond’. Allah vergeeft iedereen, behalve degenen die Hem deelgenoten toekennen. Wanneer er sprake is van haat tussen hem en zijn broeder zullen ook zij niet de Barmhartigheid van Allah krijgen. Allah zal tegen de engelen zeggen: “Laat deze twee personen aan hun lot over, totdat zij zich met elkaar verzoend hebben.” (Muslim – Birr 36; Abu Dawud – Adab 55; Tirmidhi – Birr 76)

Deze hadith laat zien dat degenen die in hun harten haat dragen en wrok koesteren niet in aanmerking komen voor de Barmhartigheid van Allah. Mensen die deelgenoten aan Allah toekennen zullen ook van de Barmhartigheid van Allah worden uitgesloten.