Nieuwe vraag

Het belang van een eigen inkomen

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“De profeet Dawoed, at van zijn eigen verdiensten.” (Buhari-2073)

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“De profeet Zakariyya was een timmerman” (Moeslim-2379)

Deze twee overleveringen vertellen dat de profeten met behulp van hun eigen verdiensten in hun eigen behoeften voorzagen. De profeet Dawoed (David) kneedde ijzer alsware het deegwaar was en maakte hier harnassen en ijzeren goederen van.

De profeet Zakariyya (Zacharias) was een timmerman en voorzag zich hiermee in zijn eigen levensonderhoud. De islam simuleert om op eigen kracht te voorzien in levensbehoeften. Het beste inkomen, de meest pure en deugdelijke levensvoorziening is het inkomen dat men via zijn of haar eigen kunsten en eigen inspanning verkrijgt.