Nieuwe vraag

Het belang van halal voedsel

“De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: ‘Beste mensen, Allah de Verhevene is goed en Hij aanvaardt alleen het goede. En Allah heeft de gelovigen datgene opgedragen wat Hij deBoodschappers heeft opgedragen. Hij, de Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis): ‘O boodschappers, eet van de goedheden en verricht goede daden.’

En Allah, de Verhevene, zegt: ‘O Julie die geloven, eet van de goedheden (wat betreft voedsel) waarvan Wij jullie hebben voorzien.’ Daarna vertelde hij over een man die een lange reis maakt, met verwarde haren en onder het stof zit, die zijn handen ter hemel strekt (smekende): ‘O Heer! O Heer!’ Dit terwijl zijn eten Haram is, zijn drinken Haram is, zijn kleding Haram is en hij door Haram wordt gevoed. Hoe kan hij dan verhoord worden?”

(Overgeleverd door Abu Hurayrah in Muslim)