Nieuwe vraag

Het beste op deze wereld

De Boodschapper van Allah (vzmh) heeft gezegd:

“Het beste wat een mens op deze wereld kan bezitten: een tong die Allah reciteert, een hart dat Allah altijd dankbaar is en een vrome echtgenote die haar man helpt om zijn vroomheid te behouden.” (Ibn-i Mace, Tirmidhi)