Nieuwe vraag

Het delen van bezittingen

Aboe Moesa al Asj’ari (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Toen de voorraden van de Esj’Ari stam tijdens de oorlog opraakten of vanwege de economische crisis in Medina de voedselvoorraad van de familie’s verminderde, verzamelden zij al hun eten en legden dit in een gewaad. Daarna hebben zij met dezelfde kom het op een rechtvaardige manier aan alle familieleden verdeeld. Zij behoren tot mij en ik behoor tot hen.” (Buhari-2486; Moeslim-2500)

De Profeet (vzmh) spreekt zijn achting uit over de Esj’ari stam die tijdens de oorlog en een economische crisis, hun bezittingen samenbrachten en dit op een rechtvaardige manier verdeelden.