Nieuwe vraag

Het goede onderwijzen

Abu Oemama (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Waarlijk, Allah, Zijn engelen, alles en iedereen wat zich in de hemel en op aarde bevindt, zijn barmhartig, vragen vergiffenis en doen doe’a voor degenen die de mensen het goede onderwijzen. Zelfs mieren en vissen doen hieraan mee.” (Tirmidhi – 2686)

Het doen van goede daden, het aanmanen van mensen om goede daden te verrichten en een weg tonen aan mensen om goed te kunnen doen is een zeer geprezen daad in de Islam, die volop beloond wordt. Degenen die de samenleving baat brengen als gevolg van het verrichten van goede daden zullen in aanmerking komen voor de blijde tijding die in bovenstaande hadith wordt gegeven.