Nieuwe vraag

Het goede pad

“Zolang mensen niet in afgunst met elkaar leven, bevinden zij zich op het goede pad.”(Tabrani)

In een ideale samenleving zijn mensen liefdevol en respectvol jegens elkaar. Er is sprake van broederschap en vrede. Mensen zijn tolerant, vergevingsgezind jegens fouten van mensen en geduldig jegens elkaar. Ze zijn behulpzaam. Ze zijn opofferingsgezind. Niemand benijdt een ander. Niemand  zal andermans goederen en rijkdom benijden. Er is een emotie die als gif werkt op deze samenleving en die emotie is afgunst. Wanneer je hart vol is van afgunst, zal dit al je goede daden teniet doen. Op deze manier zal een bevolking in onvrede met elkaar leven en zullen er intolerante mensen aanwezig zijn.