Nieuwe vraag

Het herstellen van vriendschappen

De Boodschapper van Allah,vzmh, zei tegen Aboe Ayyoeb:

– “O Aboe Ayyoeb! Zal ik jou vertellen wat een winstgevende handel is?’

– Aboe Ayyoeb zei: “Ja O Boodschapper van Allah !“

– De Profeet zei: “Probeer de vriendschap tussen mensen te herstellen wanneer dit verbroken wordt. Breng degenen bij elkaar, die na een onenigheid geen contact meer met elkaar hebben.”(Bezzar, Tabrani)

Deze hadith geeft blijde tijding aan mensen die de verbroken vriendschappen en onenigheden tussen mensen herstellen. Voorzeker, degenen die dit doen verrichten een grote daad.