Nieuwe vraag

Het licht doven

Aboe Moesa al-Asj’ari (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“In Madina was een huis samen met de bewoners erin compleet verbrand. Ze hebben dit bericht aan de Profeet, vzmh, gegeven waarop hij zei: “Laat het duidelijk zijn dat dit vuur uw een vijand is (vanwege zijn brandbaarheid). Tijdens het slapen dien je het vuur te doven (neem maatregelen tegen het vuur).” ( Bukhari – 6294; Muslim – 2016)