Nieuwe vraag

Djinn

Djinn zijn bewuste wezens aan wie Goddelijke verplichtingen zijn opgedragen

Het woord ‘djinn’ betekent letterlijk: iets wat verborgen is of door een sluier niet kan worden gezien. Zoals eerder gezegd, zijn de djinn een soort wezens, onzichtbaar voor het blote oog of met telescopen of microscopen. In de Koran is er een kort hoofdstuk dat ‘djinn’ wordt genoemd dat ons vertelt dat een groep djinn naar de Profeet Mohammed, vzmh, luisterden en dat sommigen in zijn boodschap geloofden en anderen niet.

‘Zeg!, het is aan mij onthuld geworden dat een groep djinn luisterden en zeiden: ‘We hebben een wonderlijke Koran gehoord, die naar rechtvaardigheid leidt. Daarom geloven wij erin en zullen ons niet aansluiten bij de afgodendienaars die onze Heer niet erkennen. Wij geloven dat Hij, geprezen zij de glorie van onze Heer, noch een vrouw noch een zoon had… In ons midden zijn er rechtvaardige lieden en in ons midden zijn er die zich van God afkeren. Wij zijn gescheiden groepen met verschillende regels.’ (al-Jinn, S72, A 1-A3, A11)

Hieruit kunnen we besluiten dat, zoals de mensheid, de djinn ook bewuste wezens zijn die Goddelijke opdrachten hebben ontvangen. Recente ontwikkelingen in de biologie verklaren dat God wezens schiep, specifiek voor elke sfeer in het universum. Djinn konden geschapen zijn toen de aarde nog een soort vuurbol was. Zij gingen de mensheid in de schepping vooraf en waren verantwoordelijk voor het verbeteren en het vruchtbaar maken van de wereld. Alhoewel God hun plaats later aan de mensen toekende, heeft Hij hen niet vrijgesteld van religieuze verplichtingen

Djinn zijn geschapen uit rookloos vuur

Dit wordt in de Koran vermeld, zoals eerder gezegd: al-Rahman, S55, A15. In een ander vers wordt verduidelijkt dat het vuur waaruit de djinn werden geschapen, verschroeiend is en tot in het inwendige van het lichaam kan doordringen. (al-Hijr, S15, A27) We zijn niet zeker of de Koran energie bedoelt of iets anders zoals X-stralen met de uitdrukking: ‘rookloos, doordringend en verschroeiend vuur.’

Djinn zijn zoals engelen, niet gebonden aan de beperkingen van tijd en ruimte waarin wij bewegen

Zoals de engelen kunnen de djinn zeer snel bewegen. Echter, omdat de geest actiever en sneller is dan de djinn, kan een mens die op een hoog spiritueel niveau leeft, en die de grenzen der materie en de beperkingen van tijd en ruimte doorbreekt: de djinn in snelheid en activiteit overschrijden. Wij lezen in de Koran dat toen de Profeet Solomon aan zijn hovelingen en omstanders vroeg wie de troon van de Koningin van Yemen kon brengen, één der djinn antwoordde dat hij dit kon doen voor de bijeenkomst was beëindigt en hij stond op van zijn stoel. Nochtans was er een mens die van God een speciale kennis had gekregen, die antwoordde: ‘Ik kan dit uitvoeren in minder dan een oogwenk.’ en deed dit ook. (al-Naml, S27, A38-A40)

Vergeleken met de mens kunnen de djinn, zoals de engelen, moeilijkere dingen doen

Niets is moeilijk voor God Almachtig, het is even gemakkelijk voor Hem om het hele universum te scheppen als een klein deeltje. Hij heeft mensen, djinn, en engelen voorzien van kracht en sterkte, aangepast aan de speciale taken die ze kregen opgelegd. Vermits God de engelen opdroeg van de beweging der hemellichamen te overzien, heeft Hij de mens toegestaan om over de aarde te heersen, de materie te regeren, beschavingen te bouwen en technologie te produceren.

Kracht en sterkte zijn niet beperkt tot de fysische wereld en evenmin in verhouding tot de lichaamsgrootte. We kunnen vaststellen dat immateriële dingen veel krachtiger zijn dan grote fysische lichamen. Geheugen is bijvoorbeeld uitgebreider en omvattender dan een grote kamer. We kunnen met onze handen een voorwerp aanraken dat zich vlakbij bevindt, maar onze ogen kunnen lange afstanden afleggen in één ogenblik, terwijl onze verbeelding onmiddellijk voorbij tijd en ruimte kan gaan. Winden kunnen bomen ontwortelen en grote gebouwen vernietigen. Een jonge, dunne plantenscheut kan rotsen splijten en zo in het zonlicht geraken. De kracht van energie, waarvan we het bestaan kunnen kennen door het effect dat het teweegbrengt, is door iedereen gekend. Dit alles toont aan dat de kracht van iets niet in verhouding staat tot de grootte en de fysische structuur. De immateriële wereld is eerder sterker dan de materiële en de immateriële dingen beheersen dikwijls de materiële.