Nieuwe vraag
Bidden

Is het toegestaan om te bidden en Koran te lezen in de Qarahat tijd?

Het is niet toegestaan om in de Qarahat tijd de nafile/soenna salaat te verrichten. Als men de Asr (namiddag) salaat nog moet gaan bidden, dan moet men dit verrichten ook al is het Qarahat tijd. Qarahat tijd is ongeveer 45 min. nadat de zon is opgegaan en ongeveer 45 min. voordat de zon ondergaat.

Voor het lezen van de Koran in qarahat tijd zegt geen één geleerde dat het verboden is. Sommigen adviseren om salawaat en tasbieh op te zeggen i.p.v. de Koran te reciteren. Maar dit is slechts een advies geen verplichting. Deze geleerden baseren hun advies aan een overlevering waarin onze Profeet, vrede en zegeningen zij met hem, adviseert om Zikr (tasbieh) te te doen na het verrichten van de Fadjr salaat (ochtendgebed). (Taberani – Mecmauz-Zevaid deel 10. blz.104)