Nieuwe vraag

Het verbreken van een relatie tussen twee mensen

Aboedderda (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overleverd:

– De Boodschapper van Allah heeft gezegd: “Zal ik jullie bericht geven van een weldaad die groter is dan het vasten, bidden en het geven van aalmoes?”

– De Metgezellen: “Ja vertel het ons O Boodschapper van Allah “

– De Profeet :“Dit is het verbeteren van de relaties van mensen. Het verbreken van de vriendschap tussen twee gelovige personen, brengt hun godsdienst in gevaar.”(Abu Dawud/Adab 58; Tirmizi/Kiÿamat 57)

Deze hadith vertelt dat het verbreken van de relatie tussen twee personen een grote zonde is. Het verbreken van de relatie: het verdwijnen van liefde en respect en het ontstaan van wrok, haat en andere negatieve gevoelens tegen een persoon. Het is een grote zonde wanneer dit gebeurt. De zonde die hier verkregen wordt, doet al de verkregen beloning en goede daden teniet. Het verkrijgen van beloning voor het gebed en de goede daden heeft geen enkele waarde, wanneer men de vriendschap met iemand verbreekt.