Nieuwe vraag

Het verrichten van goede daden als verslaving

Aboe Said Al-Hudri (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Een (volwassen) gelovige zal zich er niet van weerhouden om goede daden te verrichten tot zijn eind de Paradijs zal zijn.” (Tirmizi)

Een bewuste gelovige zal er nooit genoeg van hebben om goede daden te verrichten. Hij/zij zal proberen geen enkele kans mis te lopen om goede daden te verrichten.