Nieuwe vraag

Hoe hoor je als moslim om te gaan met negatief nieuws?

Gebeurtenissen in de wereld houden mij erg bezig. De vele negatieve nieuwsberichten leiden mij af. Vroeger wilde ik de wereld verbeteren, maar nu heb ik de grootste moeite om mijzelf te verbeteren. Hoe kan ik als moslim de wereld beter maken?

Antwoord: Voor een moslim is er onderscheid tussen de interne en de externe wereld. De persoonlijke en spirituele lagen van de mens, is je interne wereld en de rest hoort bij je externe wereld. Wat voor moeilijkheden of beproevingen de externe wereld ook met zich meebrengt; het belangrijkste voor een moslim is zijn/haar relatie met God (Allah). Je hoort je dus eerst te richten op jezelf. Test of je band met God nog stabiel is en zet je continu in om deze relatie te versterken.

God zegt immers in de Koran:

Jullie die geloven! Let op jezelf. Iemand die dwaalt kan jullie geen schade berokkenen wanneer jullie het goede pad volgen. (5:105)

De moslim dient zich dus eerst te richten op de eigen interne wereld, dient de eigen spiritualiteit te versterken en de obstakels die dit in de weg staan moet je proberen te verwijderen. Daarom dient een moslim misschien zelfs een paar keer per dag, de eigen nafs te controleren of het nog wel het juiste kompas heeft.

Hoe metgezellen de islam verspreidden over de wereld

De nobele metgezellen van de profeet hebben in zeer korte tijd een derde deel van de wereld die in diepe duisternis verkeerde, verlicht. Overal waar zij kwamen wonnen zij de harten van mensen en wekten zij de interesses van mensen jegens de nobele waarden van deze metgezellen. Dit deden zij niet met kracht en geweld of door dingen beter te weten dan hen; nee, dit deden zij met hun sterke geloof, hun oprechtheid en het feit dat ze hun islamitische waarden goed konden vertegenwoordigen. Als wij vandaag de dag ons geloof kunnen beleven (met de wil van God), al is het maar op een laag niveau, dan komt dit vanwege deze aantrekkingskracht van de profeet en zijn metgezellen. Want de centrale aantrekkingskracht die zij tot stand hebben gebracht, heeft ons vandaag de dag ook bereikt.

De 3 taken van een moslim

Dus wat de wereldse beproevingen ook met zich meebrengen, zelfs als er vijandigheid gekoesterd wordt en zelfs als men de poten van jullie stoelen willen wegzagen; het is de taak van de moslim om eerst zelf van Allah en de profeet de houden, vervolgens andere mensen van hen te laten houden en vervolgens omwille van Allah en Zijn profeet ervoor te zorgen dat mensen van elkaar gaan houden om zo een bijdrage te leveren aan de wereldvrede. Het is dus taak om eerst jezelf te genezen, voor je anderen wil genezen.