Nieuwe vraag
Pegida

Hoe horen wij te reageren op de actie die Pegida wil uitvoeren tijdens de Ramadan?

De maand Ramadan is voor ons moslims de belangrijkste maand van het jaar. In de Heilige Koran staat:

De maand Ramadan is (de maand) waarin de Koran is geopenbaard. Het is een Leiding voor de mensheid en bevat duidelijke bewijzen van deze Leiding en de Foerqan (het onderscheid tussen goed en kwaad). Dus wie een getuige is van deze maand moet vasten. En Wie ziek of op reis is, haal het aantal (gemiste dagen) in op andere dagen. Allah wil het voor jullie makkelijk maken en niet moeilijk, zodat jullie de voorgeschreven periode compleet kunnen maken. En (Allah wil) dat jullie Allah verheerlijken omdat Hij jullie geleid heeft zodat jullie dankbaar kunnen zijn. (2:185)

Dit is niet een daad van aanbidding die met moslims is begonnen. Alle gelovigen van voorheen die door God zijn begunstigd met profeten, hebben aan deze aanbidding gedaan.

O gelovigen, het vasten is voor jullie verplicht gesteld, zoals het ook verplicht was gesteld aan degenen voor jullie. Zodat jullie rechtvaardig kunnen worden. (2:183)

Omgaan met provocatie

Wat die mensen van plan zijn in de Ramadan, namelijk het provoceren en stoken van mensen waarvan ze weten dat zij de hele dag honger hebben, is een daad die de harmonie en vrede beschadigt. Wij moslims dienen ons juist in te zetten voor de harmonie van de samenleving.

Hoewel wij geloven dat de islam de waarheid is, kunnen wij niemand onze waarden opleggen. Allah heeft iedereen een vrije wil gegeven en wij mogen onze religie niet opleggen.

“De Waarheid is van jullie Heer: dus wie wil, laat hem geloven; en wie wil, laat hem ongelovig zijn.” (18:29)

En wij moslims mogen andermans religie of overtuiging niet beledigen, omdat we weten dat het zal leiden tot belediging van ons eigen geloof:

“En bespot niet hen die zij in plaats van Allah aanroepen, zodat zij Allah niet uit vijandigheid zonder kennis gaan bespotten.” (6:108)

Het Voorbeeld voor de mensheid (vrede zij met hem) geeft het volgende advies aan de vastenden: laat degene die vast geen kwade woorden uitspreken en ruziën. Als iemand jou uitscheldt of provoceert, zeg dan: “ik ben aan het vasten”. (Bukhari, Sawm 9; Muslim, Siyam 163)

De daad van deze groep heeft als bedoeling om moslims te provoceren; waarschijnlijk in de hoop dat er verkeerd op wordt gereageerd, zodat het hun vooroordeel dat moslims slecht zijn bevestigt en zodat de islam in een kwaad daglicht wordt gezet. Wij dienen echter het voorbeeld van de nobele profeet (vrede zij met hem) te volgen en met niemand te ruziën en niemand te beledigen.

Wanneer zij ons passeren, dienen ze slechts het volgende te horen:
En de dienaren van de Erbarmer zijn degenen die bescheiden op aarde rondgaan. En als onwetenden hen aanspreken, zeggen zij: “Salam!” (Vrede) (25:63)

Vrede!