Nieuwe vraag
Islamieten

Hoe komt het dat (met name in midden-oosten) ‘islamieten’ zich zo vaak agressief uiten?

Helaas handelen niet alle moslims volgens het voorbeeld van de Koran en Soennah (handelingen en overleveringen van onze geliefde Profeet, vrede en zegeningen zij met hem).

Enkele richtlijnen voor de moslims uit de Koran en Soennah:

  • En het goede en het kwade zijn niet gelijk: beantwoord ( het kwade) met wat beter is.  (Qur’an 41-34)
  • Islam is het hebben van een goed karakter (Kenz-oel Oemmaal 3-17)
  • Wie van vriendelijkheid is ontdaan, is ontdaan van al het goede. (Moeslim, Birr 75)
  • Sterk is degene die zichzelf kan beheersen in zijn woede. (Moeslim, Birr 107)
  • Wees barmhartig voor degenen op deze aarde (Tirmizi Birr 16)
  • Een gelovige is geen verwijter, noch vervloeker, noch grof, noch schaamteloos (Tirmizi Birr 48)
  • Het is verboden om schade aan te richten, zelfs niet als men zelf schade heeft ondervonden (Ibn-i Madje Ahkam 17)

De meerderheid van de moslims in de wereld handelen volgens de Koran en Soennah. Ongeacht hun leefplaats, zijn ze vriendelijk, respectvol, barmhartig en tolerant tegenover anderen. Zij komen niet zo snel onder de aandacht, omdat dit soort moslims niet interessant en kijkcijferverhogend zijn voor de media, zij tonen liever beelden van schreeuwende en angstaanjagende woedende moslims. Uit dit soort beeldmateriaal vormen de niet-moslim kijkers hun beeld over moslims.