Nieuwe vraag

Huiselijk geweld

Op een dag wees de Boodschapper van Allah (vzmh) naar een groep vrouwen en zei:

“Sla de dienaren van Allah niet!” Na een tijdje kwam Oemar om zich te beklagen over de vrouwen, die te opstandig werden jegens hun mannen. Na dit gaf de Boodschapper van Allah (vzmh) toestemming aan de mannen om hun vrouwen recht te leiden. Nu steeg het aantal vrouwen die zich beklaagden over hun mannen. De Boodschapper van Allah (vzmh) zei: “Er komen veel vrouwen naar het gezin van Mohammed om zich te beklagen over hun man. Degene die zijn vrouwen slaat en ruw behandelt, is niet degene die het beste voor u is.” (Misjkat; Ibni Madja)