Nieuwe vraag
Held-uit-Marokko-Vraag-Islam-Ibn-Battuta

Ibn Battuta: De held uit Marokko die de wereld niet voldoende kent

Abu Abdullah Muhammad Ibn Battuta, was een Marokkaanse geleerde en reiziger. Hij is bekend vanwege zijn reizen en excursies, die de ‘Rihla’ werden genoemd.

Deze reizen legde hij gedurende een periode van bijna 30 jaar af, waarin hij nagenoeg de gehele Islamitische wereld afreisde. Zo reisde hij van Noord Afrika naar West Afrika, naar Zuid Europa, naar Oost Europa, naar het Midden Oosten, naar India, Centraal Azië, Zuid Azië en China.

Een afstand, die zijn voorgangers nog niet hadden weten af te leggen. Na zijn laatste reis keerde hij terug naar zijn vaderland Marokko.

Abu Abdullah Muhammad Ibn Battuta genereerde bekendheid met zijn gedetailleerde reisverslagen en het feit dat hij de meeste van zijn reizen te voet of te kameel aflegde. Enkele van zijn reisverslagen bieden tot op heden nog de enige of oudste beschrijving van bepaalde gebieden die stamt uit de tijd dat hij daar was.

Wat ook bijzonder was, is het feit dat zijn reisverslagen laten zien dat de Islamitische cultuur in alle gebieden die hij bezocht, rijkelijk aanwezig was.   Dat hij zich overal goed kon handhaven, is ook een weergave van de kennelijk mondiale Islamitische culturele homogeniteit.

Ibn Battuta komt uit Tanger

Abu Abdullah Muhammad Ibn Battuta werd geboren op 24 februari 1304 (703 Hijra) in Tanger, Marokko. Hij werd in de volksmond Shams ad-Din genoemd en kwam uit een Berberse familie van rechtsgeleerden.

Na Islamitisch recht te hebben gestudeerd, maakte hij de bewuste keuze om te gaan reizen. Hij vertrok voor het eerst op 21 jarige leeftijd, en startte een Hadj (pelgrimsreis) van Tanger naar Mecca: een reis waar hij 16 maanden over heeft gedaan.

Pas 24 jaar na zijn 1e vertrek, keerde hij weer terug naar Marokko. Hij reisde hoofdzakelijk over land en koos ervoor zoveel als mogelijk aansluiting te zoeken bij karavaans, om het risico beroofd te worden zo klein mogelijk te houden. Hij begon zijn reizen met het verkennen van het Midden Oosten. Daarna voer hij over de Rode Zee naar Mekka. Hij reisde over de gigantische Arabische woestijn naar Irak en Iran.

In 1330 ging hij weer terug over de Rode Zee en kwam hij terecht in Aden en daarna in Tanzania. In 1332 besloot hij naar India af te reizen, waar hij uiteindelijk 8 jaar heeft gewoond. Na die tijd is hij van India vertrokken naar China. In 1352 vertrok hij weer in Zuidelijke richting. Hij reisde door de Sahara woestijn heen, en kwam uit in het Afrikaanse Mali. In 1355 keerde hij uiteindelijk terug naar zijn geboorteplaats Tanger.  Eenmaal terug, geloofde weinig mensen die zijn gedetailleerde reisverslagen bestudeerden, dat hij zulke lange afstanden had gereisd en dat hij zoveel van de wereld had gezien.

Van na zijn terugkomst in Marokko is niet veel informatie bekend over Abu Abdullah Muhammad Ibn Battuta. Hij was werkzaam als rechter en stierf uiteindelijk in 1368.

Echter, zijn legende en reisverslagen leven nog steeds.