Nieuwe vraag

Ik ben depressief, wat kan ik doen?

Vraag:
Ik heb een probleem, waardoor ik aan zware depressie lijd.
De laatste tijd heb ik veel last van jaloezie tegen mijn broeders. Er zijn veel gunsten die ik heel graag wil krijgen. Ik verricht heel veel dua naar Allah om mij te genezen van mijn boze oog, maar ik voel dat mijn dua niet verhoord wordt.

Mijn imaan (geloof) is de laatste tijd veel achteruit gegaan en ik voel me depressief omdat ik lijd aan jaloezie. Al mijn daden zullen verloren gaan voor niks terwijl ik het haat om een boze oog te hebben tegen mijn broeders. Wat kan ik doen?

Antwoord:

Allereerst kunt u medische en psychische ondersteuning aanvragen en u houden aan de medicatie die zij eventueel voorschrijven. Ten tweede; onze nobele profeet Mohammed, vrede zij met hem, zocht dagelijks veelvuldig toevlucht bij Allah van hasad (afgunst). De profeet zocht voor meerdere kwesties toevlucht bij Allah, zoals van haat, woede en afgunst. “Allahumma audhu bika minal hasedi” is zo een dua waarbij de profeet toevlucht zocht bij Allah van afgunst. Deze dua kunt u dagelijks 7 keer in de ochtend en 7 keer in de avond lezen en hier een gewoonte van maken.

Ten derde moet u proberen om zo veel mogelijk in de aanwezigheid van goede, vrome mensen te zijn. U kunt veelvuldig naar de moskee gaan, zodat u zich in een kring van vromen kunt bevinden.

Ten vierde. Als u geen dagelijks bezigheden hebt, of werk, dient u goede bezigheden te vinden voor uzelf. Bijvoorbeeld als u niet werkt, kunt u bij een moskee of een stichting bezig zijn met goede werken en uw tijd op deze manier invullen. Het is belangrijk om een bezigheid te hebben, want als er geen bezigheid is, houdt de nafs en de duivel een persoon bezig met negatieve kwesties. Bepaalde negatieve gevoelens van mensen, komen van de nafs en van de duivel. Hiertegen kunt u dagelijks in de ochtend en in de avond 21 maal “audhu billahi minash shaitanir rajim, bismillāhi r-raḥmāni r-raḥīm” reciteren.

Ook kunt u de soera’s Nas en Falaq reciteren die bescherming bieden tegen spirituele ziektes zoals djin, duivel afgunst en influistering. Vooral soera Nas, waarin wordt gezegd: “Tegen het kwade van de influisterende, rondsluipende verleider, die influistert in de borsten van de mensen, of hij nu tot de jinn’s of de mensen behoort.” U kunt dagelijks 7 maal in de ochtend en avond de Soera’s Nas en Falaq lezen. Als u hier een gewoonte van maakt, kunt u uzelf beschermen tegen de duivels en de jinn’s. Zo zegt Allah in de Koran: “En degene die zich onachtzaam gedraagt jegens het herdenken van de Barmhartige, hem wijzen Wij een satan toe, die zijn [onscheidbare] vriend is.”(43:36) en “En wie zich van het gedenken van Mij afwendt, hij zal in benarde omstandigheden leven” (20:124). Dus dient u uw medicatie aan te vullen met dhikr van Allah.

Ook het uitspreken van vrede en zegeningen over de Profeet, heeft genezende eigenschappen, vooral tegen spirituele ziektes. Als u dagelijks 100 maal ‘Astagfirullah’, ‘La ilaha illalah’ en ‘Allahumma salli ala sayyidina Muhammed’ zegt, zult u spirituele rust vinden.

Als u tijd hebt, kunt u ook 100 keer per dag ‘la hawla wa la quwwate illa billah’ opzeggen. In een overlevering zegt de Profeet dat ‘la hawla wa la quwwate illa billah’ een genezing is voor 99 ziektes (leed) en dat de minste hiervan het verwijderen van leed en droefenis van een persoon is. Influistering en afgunst zijn negatieve gevoelens, maar afgunst en jaloezie kunnen wel gekanaliseerd worden tot iets positiefs, namelijk jaloers zijn op je religie, op je echtgenote etcetera. Het mes snijdt aan twee kanten en het negatieve kan tot iets positiefs omgezet worden.

Ook kunt u om van deze kwaad verlost te worden een bedrag (bijv. 5 a 10 euro) als sadaqa schenken. Sadaqa’s houden ongelukken weg. Met deze intentie kunt u sadaqa geven.

Een dua uit de Koran kan ook verricht worden in het Arabisch. De vertaling ervan is: “Mijn Heer tot U zoek ik mijn toevlucht tegen de influisteringen van de satans. Ik zoek mijn toevlucht tot U mijn Heer, opdat zij niet bij mij komen.” (23:97-98). Dit kunt u ook in de ochtend en avond 7 keer lezen.

U kunt veelvuldig Ya Sjafi Ya Allah zeggen en dua doen. Voor het fajr gebed kunt u het hadjat gebed (behoeftegebed) verrichten en smeekbedes verrichten. Buiten het gebed kunt u sajda doen en uw leed en verdriet bij Allah neerleggen en om hulp vragen.

Hiernaast kunt u van vrienden en bekenden om dua vragen. U hoeft niet perse uw probleem te vertellen. Bij sommige gemeenschappen is er een traditie dat mensen een bedrag doneren aan de moskee en dua vragen van de imam, die bij de ghutba deze dua voor de persoon doet en waarbij de aanwezigen ‘amin’ zeggen. Dit kunt u ook doen, waarbij u en iets goeds doet voor de moskee en van vele mensen dua krijgt.

Wie zich bekommert om de zaak van Allah, zal zijn kleine zorgen vergeten. Als wij onze nafs aanleren om zorgen te maken om de zaak van Allah, zal Allah ons inshaAllah niet met kleine zorgen beproeven.