Nieuwe vraag

Ik geloof in Allah

Abu Hurayrah (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft deze woorden van de Boodschapper van Allah, vzmh, overgeleverd:

“De mensen zullen niet ophouden met vragen stellen aan elkaar tot zij deze (vraag) bereiken:

‘Allah heeft alles geschapen, maar wie heeft Allah geschapen?’

Degene die met deze situatie geconfronteerd wordt, zou moeten zeggen:

‘Ik geloof in Allah.’ ” (Muslim)