Nieuwe vraag

Ik vermoed dat iemand sihr heeft, hoe kan ik diegene helpen?

Vraag:

Het gedrag van iemand die mij dierbaar is, is in korte tijd sterk veranderd. Ik vermoed dat diegene onder invloed is van sihr (zwarte magie). Ik wil diegene helpen, wat kan ik doen?

 


Lees ook:


 

Antwoord:

Beste broeder of zuster,

Allereerst danken we je voor je vertrouwen in Vraagislam en het stellen van deze vraag.

Wij begrijpen dat je met een lastige situatie zit en vermoedens hebt van sihr. Wij worden regelmatig met dit soort vragen geconfronteerd. Wat ons opvalt is dat dit een vaak voorkomend probleem is, of in ieder geval als optie vaak aan gedacht wordt.

Het is daarom belangrijk om eerst de achterliggende oorzaak van het vreemde gedrag van diegene te achterhalen.

 

De oorzaak van sihr achterhalen

Onze ervaring is dat wat men bestempelt als ‘onder invloed van sihr doet iemand dit en dat’ juist eerder vaak een andere, psychische oorzaak heeft. Mensen zijn vaak ziek, heel moe of soms kan zelfs drugs in het spel zitten. Persoonlijke problemen of familie problemen of situaties met vrienden kan ervoor zorgen dat de situatie van iemand uit balans raakt. Er kunnen vaak ook andere achterliggende reden zijn.

Je begrijpt dus wel dat het lastig is om zo op afstand direct te concluderen dat het om sihr gaat of niet.

2 concrete dingen die je kunt doen

We kunnen je daarom 2 dingen concreet adviseren:

1. Zoek hulp

Ons advies in dit geval is om die persoon te overtuigen in ieder geval IETS te doen.
Denk bijvoorbeeld aan:

  • Het raadplegen van een arts
  • Zoeken naar een psycholoog
  • In gesprek gaan met een geestelijk verzorger

Dus proberen iemand te vinden die haar kan helpen om de oorzaak van haar problemen te vinden.

2. Een betrouwbaar persoon raadplegen

Wat betreft dit onderwerp dient niet zomaar een ieder benaderd te worden voor hulp. Een persoon op wiens kennis en taqwa (godsvrucht) vertrouwd kan worden, die geen enkele materiële tegenprestaties verwacht, maar enkel de tevredenheid van Allah nastreeft, kan gevraagd worden om advies.

Zoals gezegd is er een reële kans dat deze situatie psychologisch van aard kan zijn. Allereerst adviseren we daarom om psychologische hulp te zoeken. Wellicht is er helemaal geen probleem en handelt hij volgens zijn eigen menselijke karakter. Wat voor de een heel onlogisch lijkt, kan voor de ander weer normaal zijn. Mocht dat eerste niet helpen en mocht je een betrouwbare imam kennen die bereid is om met diegene in gesprek te gaan, dan kun je dat doen.

 

Vergeet hierbij vooral niet:

Als wij onzelf wijs maken dat we door sihr problemen zullen krijgen, dan plegen we shirk. We geven sihr de kracht en macht die we aan Allah moeten toekennen. Vertrouw dus op de bescherming van Allah en vergeet niet dat niemand je wat kan aandoen als Allah het niet wilt. En onze Barmhartige Allah heeft ons duidelijk aangegeven hoe we ons tegen sihr kunnen beschermen;  bidden en dagelijks lezen van de laatste drie soerah’s van de Koran.

We wensen jou en diegene in ieder geval heel veel succes toe met deze situatie.

 

Vraagislam