Nieuwe vraag

Ik wil vergiffenis van Allah voor mijn slechte daden, maar ik heb geen oprechte spijt vanuit mijn hart, wat moet ik doen?

Allah kijkt zeer zeker naar onze harten en Hij weet precies wat er in onze harten bevindt. Dat je geen oprechte spijt kan voelen, betekent niet dat je je moet afkeren van Zijn Genade en Barmhartigheid. Het is juist de influistering van Sjeytan (duivel), die je wanhopig probeert te maken dat Allah je niet zal gaan vergeven omdat je geen oprechte spijt hebt.
Je moet de moed niet opgeven en continu vergeving van Allah vragen, met de hoop dat er ook een tijd zal komen dat je vanuit je hart die oprechte spijt zult gaan voelen.