Nieuwe vraag

Imaan en afgunst

“Imaan en afgunst kunnen niet samen in het hart van een dienaar aanwezig zijn.” (Ibnoe Hibban, Baihaqi)

Een mens die afgunstig is, wilt niets liever dan dat zijn medemens ongelukkig is. Een mens die een andere mens geen geluk toewenst, kan geen gelovige zijn. Hij dient te weten dat Allah de Eigenaar van alle goederen is en dat alleen Hij deze bezittingen aan mensen geeft. Degene die afgunstig is, handelt in strijd met ethische normen en waarden die door de islam worden gehanteerd.