Nieuwe vraag

In onmin zijn met anderen

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“Het is voor een moslim niet halal om meer dan 3 dagen in onmin met zijn broeder te zijn.” (Moeslim)

Het boos zijn wordt in dit context gezien als het verbreken van de relatie met zijn moslimbroeder, nadat hij door hem gekwetst is. De islam heeft bepaalde richtlijnen opgesteld omtrent de omgang met mensen. De voornaamste richtlijn spoort de mensen aan om zijn naasten lief te hebben, te respecteren, tolerant te zijn, te vergeven, geduldig te zijn in het geval hij gekwetst voelt, dient hij te beseffen dat hij niet meer dan drie dagen boos mag blijven. Het welzijn van een samenleving kan alleen bewerkstelligd worden als men een eenheid vormt, vergevingsgezind, tolerant en opofferingsgezind is. Het past een gelovige niet om boos op zijn broeder te blijven, ook al weet hij dat hij gelijk heeft