Nieuwe vraag

Instemming voor het huwelijk

Aboe Hoerayra (moge Allah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

”Een eerder getrouwde vrouw dient niet getrouwd te worden, totdat er met haar overlegd is, en een maagd dient niet getrouwd te worden tot haar toestemming is gevraagd.”

Zij (de metgezellen) zeiden:

”O Boodschapper van Allah, wat is haar toestemming?”

De Boodschapper van Allah zei:

”Als zij blijft zwijgen”  (Bukhari, Muslim)