Nieuwe vraag

Speelt intentie een grote rol in de islam?

Intentie is belangrijk in de islam. Je gebeden en handelingen zullen afhankelijk van je intentie beoordeeld en beloond worden. Dus de intentie neemt niet de plaats in van gebeden.  In de Koran vermeldt Allah:

“Ik heb de djinn en de mensen slechts geschapen om mij te aanbidden.” (Soera 51, Ayah 56)