Nieuwe vraag

Intentie

Oemar bin Khattab (moge AlIah tevreden met hem zijn) heeft overgeleverd:

“De daden van mensen zijn afhankelijk van hun intenties. Voor elke mens geldt de intentie van zijn daad. Wie als intentie heeft om zijn Hidjrah voor de gunst van Allah en Zijn Boodschapper te verrichten, zal hiervoor volgens zijn intentie worden aangesproken. Wie als intentie heeft om zijn Hidjrah te verrichten voor het verkrijgen van een wereldlijk goed of voor het trouwen met een vrouw, zal hier ook volgens zijn intentie op worden aangesproken.” (Bukhari – Bab’ul-Ikhlas; Muslim)

De handelingen van een mens zullen naar aanleiding van zijn intentie in Allah’s aangezicht waarde krijgen. Men dient in zijn gevoelens altijd de Ikhlas (zuivere intentie) hoog in het vaandel te houden.