Nieuwe vraag

Jezus, Een profeet van God

Jezus (vrede zij met hem) is een profeet die geliefd en vereerd wordt door miljarden mensen over de hele wereld. Jezus staat bij zowel moslims als christenen in hoog aanzien, maar dan wel op verschillende manieren.

Jezus in de Koran

In de Koran is Jezus (vrede zij met hem) een van de profeten die het vaakst bij naam wordt genoemd. Er is zelfs een heel hoofdstuk genoemd naar Maria (Maryam), de moeder van Jezus. Daarin wordt verteld hoe de engel Gabriël (Jibril) haar het nieuws komt brengen dat zij zwanger is, zonder ooit een man te hebben aangeraakt. Weer een ander hoofdstuk is genoemd naar de familie van Maria: Al Imran. Ook in andere delen van de Koran wordt uitgebreid aandacht besteedt aan het leven en de wonderen van de profeet Isa (Jezus).

De geboorte van Jezus

Ook moslims geloven dat Jezus (vrede zij met hem) op wonderbaarlijke wijze is verwekt zonder vader. Allah zegt in de Koran: {Hij (Jibril) zei: “Voorwaar, ik ben slechts een gezant van jouw Heer, om jou een reine jongen te schenken.” Zij (Maria) zei: “Hoe kan ik een jongen krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt, ik ben geen onzedelijke vrouw.” Hij zei: “Zo is het, jouw Heer heeft gezegd: “Het is makkelijk voor Mij.”} [Koran 19/19-21]

Ook zegt Allah: {Gedenkt toen de Engelen zeiden: ”O Maria, waarlijk, Allah kondigt jou met een Woord van Hem een verheugende tijding aan: zijn naam Messias, Jezus de zoon van Maria, in deze wereld en in het Hiernamaals is hij een man van eer en hij behoort tot degenen die dicht (bij Allah) staan. En hij spreekt tot de mensen vanuit de wieg en als volwassene behoort hij tot de rechtschapenen.” Zij zei: “O mijn Heer, hoe kan ik een kind krijgen terwijl geen man mij heeft aangeraakt?” Hij (Allah) zei: ”Zo is het: Allah schept wat Hij wil, als Hij over een zaak bepaalt, dan zegt Hij er slechts tegen: ”’Wees’, en het is.”} [Koran 3/45-47]

De Koran vertelt ons ook dat Jezus (vrede zij met hem) leven gaf aan de doden en de blinde genas. In bovenstaand vers wordt dus nog een ander wonder genoemd: Jezus (vrede zij met hem) sprak met de wil van God als baby vanuit de wieg.

Maken de wonderen Jezus tot God?

Het feit dat Jezus (vrede zij met hem) wonderen verrichtte, betekent niet dat hij meer was dan een boodschapper van God.

Er zijn veel boodschappers geweest die wonderen verrichtten. Denk maar aan de boot van Noah, aan het splijten van de zee door Mozes en de openbaring van de Koran door Mohammed (vrede zij met hen allen). Het doel van al deze wonderen was om de kracht van het gebod van God te laten zien en daarmee de authenticiteit van de boodschappers aan te tonen. Het verrichten van de wonderen maakten de andere profeten niet tot God, dus is dit ook niet het geval met Jezus (vrede zij met hem)

Jezus (vrede zij met hem)was ook niet de enige profeet met een wonderbaarlijke geboorte. De omstandigheden waaronder Adam (vrede zij met hem) – zonder vader én moeder – tot leven kwam, is dus ook geen bewijs voor zijn goddelijkheid. Als dat wel zo zou zijn, zouden we ook Adam als ‘Zoon van God’ moeten beschouwen. Allah zegt in de Koran {De gelijkenis van Jezus voor God is als dat van Adam: Hij schiep hem (Adam) uit aarde en zei tegen hem: ‘Wees’ en hij was.} [Koran, 3/59]

 

Waarom vieren moslims geen Kerst?

Als moslims volgen we het voorbeeld van de profeet Mohammed (vrede zij met hem). Zo ook bij het vieren van religieuze aangelegenheden. Van de profeet is niet bekend dat hij stil stond bij de geboorte van de profeet Jezus (vrede zij met hem).

Dat was wel zo bij het vasten van de joden op de dag van ‘Ashura. De Profeet (vrede zij met hem) zag dit toen hij naar Medina kwam en vroeg hen waarom. De joden antwoordden: “Dit is een goede dag, dit is de dag waarop Allah de kinderen van Israël van de farao gered heeft, en Musa (vrede zij met hem) vastte op deze dag.” Hierna spoorde de profeet Mohammed (vrede zij met hem) de moslims aan om op die dag ook te vasten.

Tot slot weten we uit de Islamitische bronnen niet met zekerheid wanneer Jezus (vrede zij met hem) precies is geboren. Er zijn Islamitische geleerden die aangeven dat uit bepaalde teksten kan worden opgemaakt dat Jezus (vrede zij met hem) in de zomer is geboren.

En Allah weet het beste.

2 comments

  1. Jezus is God zelf dat mens werd. De Bijbel is daar duidelijk over