Nieuwe vraag
Trouwen

Kan een moslim trouwen met iemand met een andere religieuze achtergrond?

Een moslimman kan met een christelijke of Joodse vrouw (volken van het boek) trouwen, maar niet met iemand die niet in God gelooft. Een moslimvrouw mag alleen met een moslimman trouwen. Dit kan als volgt uitgelegd worden: het huwelijk is de kern voor het vormen van families, die de samenleving vormen. Kinderen van een gelovige vader en niet-gelovige moeder kunnen mogelijk verwarring en tegenstellingen in geloof ervaren, in het bijzonder wanneer dat geloof bepaald gedrag aanmoedigt.

Alle geboden en verboden van de islam zijn direct door Allah opgelegd in de Koran of via onze edele Profeet, vrede en zegeningen zij met hem. In deze geboden en verboden zullen ongetwijfeld vele wereldse wijsheden (redenen) verscholen zitten. Maar geen één van de geboden en verboden zijn opgelegd omwille van deze wereldse redenen en wijsheden. De reden waarom we ons houden aan de geboden en verboden in de islam is enkel en alleen omdat Allah dit van ons wil en niet om éénof andere wereldse reden of wijsheid.

Dus een moslimvrouw mag niet met een niet-moslim man trouwen omdat Allah dit heeft verboden. Dit is de enige reden. Alle andere wereldse redenen en wijsheden kunnen dit verbod niet terugdraaien of versoepelen. Mannen hebben een natuurlijke neiging om vrouwen te overheersen. De islam gebiedt mannen om hun vrouwen rechtvaardig te behandelen, hen te beschermen, hen geen geweld aan te doen, respect voor ze te hebben en voor ze te zorgen. Door strikte regels op te stellen, die controle uitoefenen over de relatie tussen mannen en vrouwen, biedt de islam vrouwen bescherming.

Moslim-zijn, verplicht iemand tot het erkennen van de christelijke en Joodse religies en andere door God geopenbaarde geschriften. Daarom kan een moslim man trouwen met iemand die erkend en beschermd wordt door de islamitische wet. Helaas erkennen het christendom en jodendom de islam niet als religie en niet-gelovigen doen dit normaliter al niet. Daarom biedt het trouwen met een niet-moslimman een moslimvrouw geen enkele garantie dat zij de islam kan blijven uitoefenen. Wederom geldt hier de regel: “Bescherming na preventie.” Binnen de moslimgemeenschap kan een zondige moslimman die overspel gepleegd heeft alleen met een moslimvrouw trouwen, wanneer zij net als hij een zondaar is die overspel gepleegd heeft.